develop your own website

DZIĻURBUMS

Dziļurbums, artēziskā aka, spice vai ūdensapgādes urbums ir termini, kas tiek skaidroti sekojoši: "Ūdens ieguves urbums – ar caurulēm nostiprināta ūdens ņemšanas ietaise pazemes ūdeņu uztveršanai".

Ierīkošana
Ūdensapgāde
Aprīkojums

DZIĻURBUMA IERĪKOŠANA

Dziļurbumu ierīko, lai iegūtu dzeramo ūdeni no dziļākiem zemes slāņiem, kur ūdens ir tīrāks un kvalitatīvāks, un ir aizsargāts no bakterioloģiskā piesārņojuma. Mūsdienās gandrīz katras privātmājas saimnieks izvēlas ierīkot dziļurbumu.

Artēziskais urbums

Artēziskā urbuma ūdens atrodas dziļākos grunts slāņos, un ir ieslēgts starp ūdens necaurlaidīgiem slāņiem. Tajā var būt izšķīdušas dažādas minerālvielas, kuru klātbūtne un koncentrācija atkarīga no iežu slāņiem, kuros ūdens atrodas. Dažkārt artēziskais ūdens satur pārāk daudz kaļķa vai dzelzs savienojumu, kas apgrūtina ūdens izmantošanu mājsaimniecībā. Tādos gadījumos ir jāuzstāda speciāli filtri vai ūdens mīkstināšanas un atdzelžošanas ierīces.

Artēziskās akas priekšrocības

Praktiski neizsīkstoši ūdens krājumi un ilgs urbuma mūžs; 
Tīrāks ūdens;
Vienmērīga ūdens pieplūde;
Urbums var nodrošināt salīdzinoši lielu ūdens patēriņu;

Artēziskās akas trūkumi

Relatīvi augstas ierīkošanas izmaksas;
Ūdens var saturēt paaugstinātu kaļķa, dzelzs vai citu minerālu koncentrāciju;
Iespējams, kvalitatīva ūdens nodrošināšanai ir jāuzstāda ūdens atdzelžošanas vai mīkstināšanas iekārtas.

Mobirise

Latvijas hidroģeoloģiskajos apstākļos gandrīz katrā vietā iespējams izbūvēt šīm prasībām atbilstošos dziļurbumus. Urbšanas rezultātā ūdens tiek atbrīvots no ūdens saturošā ieža un tas ar savu spiedienu virzās uz augšu. Latvijā pazemes ūdeņi pēc sava ķīmiskā sastāva vietā mēdz būt ar paaugstinātiem dzelzs, cietības, sulfātu un hlorīdu rādītāji. Šo minerālvielu koncentrācija ir atkarīga no iežu slāņa, kurā ūdens atrodas. Lai uzlabotu ūdens kvalitāti ir jāuzstāda filtrācijas, atdzelžošanas vai attīrīšanas aprīkojums.

Izmaksas šāda veida urbumam ir: (zvaniet: 26394008) ar plastmasas caurulēm un melnā metāla caurulēm. Izmaksas ar nerūsējošā metāla caurulēm(zvaniet: 26394008). Šajās izmaksās ietilpst visi nepieciešamie urbšanas darbi un materiāli ūdens ieguves urbuma izbūvei.
Mobirise
Dziļurbuma aprīkojums
 Urbuma aprīkošana: ar dziļurbuma sūkni, automātiku, hidroforu, un ūdensvada izbūve līdz nepieciešamajai vietai. Iegūtā ūdens ierīkošana līdz patēriņa vietai parasti izmanto sūkni. Ja urbumā ir augsts ūdens līmenis (ne zemāks kā 7 m no zemes virsas), var uzstādīt virszemes jeb pašsūcošo sūkni, bet ja ūdens līmenis ir zemāks par 7 metriem, vajadzīgs dziļūdens jeb iegremdējamais sūknis. Der atcerēties, ka sūkņa tehniskajiem parametriem jāatbilst urbuma ražībai.  
Lai nodrošinātu izveidotā dziļurbuma veiksmīgu darbību, iesakām akas aprīkošanu uzticēt kvalificētiem darbiniekiem, kas palīdzēs izvēlēties piemērotāko sūkni konkrētajam urbumam, nodrošinās akas hermētiskumu (aizsargās no gruntsūdeņu svešķermeņu iekļūšanas), kā arī uzstādīs sūkni ar debitu, kas atbilst akas ražībai. Zvaniet: 26394008
Mobirise

Dziļurbums.
Pirms dziļurbuma ierīkošanas darbu uzsākšanas, speciālisti sniegs konsultācijas par pazemes ūdens izmantošanas iespējām jebkurā vietā Latvijas teritorijā – nepieciešamo urbuma dziļumu, sagaidāmo ūdens kvalitāti, piedāvās urbuma konstrukcijas variantu risinājumus, kā arī vajadzības gadījuma iepazīstinās klientu ar LR likumiem un normatīvajiem aktiem, kuri saistīti ar pazemes ūdeņu izmantošanas

Atkarībā no klienta vēlmēm, urbuma izbūvē ir iespējams izmantot:

  • Nerūsējošā tērauda
Mobirise
  • Melnā tērauda vai
Mobirise
  • speciālas dziļurbumam paredzētās PVC apvalkcaurules.
Mobirise

Jāpiemin, ka dziļurbumos ir vienmērīgāka ūdens pieplūde, praktiski neizsīkstoši ūdens krājumi un iespēja nodrošināt salīdzinoši lielu ūdens patēriņu.

Mobirise

Neietekmē korozija.
+ lgāks apvalkcaurules kalpošanas laiks.

- Relatīvi augstākas izmaksas tekošajam metram.
Zvaniet: 26394008

+ Zemākas izmaksas tekošajam metram.

- Nenoturīga pret koroziju.
Zvaniet: 26394008

+ Zemākas izmaksas tekošajam metram. Neietekmē korozija.
Zvaniet: 26394008

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Padarītais

Mūsu komanda

Starādājam visā Latvijā

Konsultants dziļurbuma izveidošanā

Konsultants dziļurbuma izveidošanā

Rakstiet

© Copyright - 2020 - KJK Ūdensapgāde