Dziļurbuma ierīkošana

Dziļurbumu ierīko, lai iegūtu dzeramo ūdeni no dziļākiem zemes slāņiem, kur ūdens ir tīrāks un kvalitatīvāks, un ir aizsargāts no bakterioloģiskā piesārņojuma. Mūsdienās gandrīz katras privātmājas saimnieks izvēlas ierīkot dziļurbumu.

Artēziskā urbuma ūdens atrodas dziļākos grunts slāņos, un ir ieslēgts starp ūdens necaurlaidīgiem slāņiem. Tajā var būt izšķīdušas dažādas minerālvielas, kuru klātbūtne un koncentrācija atkarīga no iežu slāņiem, kuros ūdens atrodas. Dažkārt artēziskais ūdens satur pārāk daudz kaļķa vai dzelzs savienojumu, kas apgrūtina ūdens izmantošanu mājsaimniecībā. Tādos gadījumos ir jāuzstāda speciāli filtri vai ūdens mīkstināšanas un atdzelžošanas ierīces.

Artēziskās akas priekšrocības un trūkumi:

* Praktiski neizsīkstoši ūdens krājumi un ilgs urbuma mūžs;
* Tīrāks ūdens;
* Vienmērīga ūdens pieplūde;
* Urbums var nodrošināt salīdzinoši lielu ūdens patēriņu;

* Relatīvi augstas ierīkošanas izmaksas;
* Ūdens var saturēt paaugstinātu kaļķa, dzelzs vai citu minerālu koncentrāciju;
* Iespējams, kvalitatīva ūdens nodrošināšanai ir jāuzstāda ūdens atdzelžošanas vai mīkstināšanas iekārtas.

Latvijas hidroģeoloģiskajos apstākļos gandrīz katrā vietā iespējams izbūvēt šīm prasībām atbilstošos dziļurbumus. Urbšanas rezultātā ūdens tiek atbrīvots no ūdens saturošā ieža un tas ar savu spiedienu virzās uz augšu. Latvijā pazemes ūdeņi pēc sava ķīmiskā sastāva vietā mēdz būt ar paaugstinātiem dzelzs, cietības, sulfātu un hlorīdu rādītāji. Šo minerālvielu koncentrācija ir atkarīga no iežu slāņa, kurā ūdens atrodas. Lai uzlabotu ūdens kvalitāti ir jāuzstāda filtrācijas, atdzelžošanas vai attīrīšanas aprīkojums.

Izmaksas šāda veida urbumam ir: (zvaniet: 26394008) ar plastmasas caurulēm un melnā metāla caurulēm. Izmaksas ar nerūsējošā metāla caurulēm(zvaniet: 26394008). Šajās izmaksās ietilpst visi nepieciešamie urbšanas darbi un materiāli ūdens ieguves urbuma izbūvei.

Nākamais solis ir urbuma aprīkošana:

Lasīt vairāk


- ar dziļurbuma sūkni, automātiku, hidroforu, un ūdensvada izbūve līdz nepieciešamajai vietai.
Iegūtā ūdens ierīkošana līdz patēriņa vietai parasti izmanto sūkni. Ja urbumā ir augsts ūdens līmenis (ne zemāks kā 7 m no zemes virsas), var uzstādīt virszemes jeb pašsūcošo sūkni, bet ja ūdens līmenis ir zemāks par 7 metriem, vajadzīgs dziļūdens jeb iegremdējamais sūknis. Der atcerēties, ka sūkņa tehniskajiem parametriem jāatbilst urbuma ražībai.
Lai nodrošinātu izveidotā dziļurbuma veiksmīgu darbību, iesakām akas aprīkošanu uzticēt kvalificētiem darbiniekiem, kas palīdzēs izvēlēties piemērotāko sūkni konkrētajam urbumam, nodrošinās akas hermētiskumu (aizsargās no gruntsūdeņu svešķermeņu iekļūšanas), kā arī uzstādīs sūkni ar debitu, kas atbilst akas ražībai.

Aizvērt


Call Now Button